Giới thiệu về chúng tôi

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Đọc thêm

BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Đọc thêm

Tin tức & Sự kiện

Đọc thêm

Sản xuất

Về đối ngoại, nhằm theo kịp các xu hướng trên thế giới và những thay đổi trong mô hình xã hội, DKY luôn nghiêm túc phấn đấu, tạo ra bước đột phá trong việc nâng cấp trình độ kỹ thuật và giới thiệu công nghệ sản xuất tiên tiến nhất từ Châu Âu và Hoa Kỳ, hướng đến Công nghiệp 4.0 nhằm phát triển thị trường quốc tế, và đồng hành cùng khách hàng tiếp tục phấn đấu để đạt đến độ hoàn hảo. Về đối nội, nhân viên DKY tập trung vào việc hợp lý hóa quy trình sản xuấ